ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุชาดา    นวมอุ่น
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1