ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จันทร์จิรา    โคตรมิตร
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาหัวบ่อ
สังกัด
สพป.นครพนม เขต 2