ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิพนธ์    ชัยชนะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2