ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว มยุรี    แก้วภู่
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเหนือ
สังกัด สพป.กระบี่