ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มยุรี    แก้วภู่
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหนือ
สังกัด
สพป.กระบี่