ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อภิโชค    แสนสา
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปู่แก้ว
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2