ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภกร    ศรีสุริโย
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2