ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พิไลวรรณ    พุ่มพวง
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนเชือก
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3