ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อำนวย    ส้มแป้น
ตำแหน่ง
ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไสเหรียง
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4