ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นายสิรภพ    สารโพธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังจาน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3