ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ธาริณี    ชูสงค์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนไทรงาม
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 1