ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ณะภาพร    รอนไพริน
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เจียงทองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)