ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุกัญญา    ถนอมขวัญ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เจียงทองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)