ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วรพจน์    สุขแสงทอง
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบัวงาม
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1