ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว สิริลักษณ์    สุดใส
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สังขะวิทยาคม
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3