ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวสิริลักษณ์    สุดใส
ตำแหน่ง
  ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สังขะวิทยาคม
สังกัด
  สพป.สุรินทร์ เขต 3
e-mail
  siriluk-12@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4457-1256