ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุธาสินธ์    ระรวยรื่น
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1