ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ธนพล    ฉ่ำเพียร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดใหม่วังหว้า
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2