ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนพล    ฉ่ำเพียร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดใหม่วังหว้า
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2