ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศุภากร    กฤษณะสังข์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดลาดปลาดุก
สังกัด
สพป.นนทบุรี เขต 2