ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ลำเจียก    เขียวกล่ำ
ตำแหน่ง
แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดลาดปลาดุก
สังกัด
สพป.นนทบุรี เขต 2