ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชนัดดา    ทองประเสริฐ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1