ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์ชัย    อนันต์ชัยลิขิต
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1