ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญชอบ    นาคแนม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านพังน้อย
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2