ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย บุญชอบ    นาคแนม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดบ้านพังน้อย
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2