ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสกสรรค์    อินศิริ
ตำแหน่ง
ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดตาขัน
สังกัด
สพป.ระยอง เขต 1