ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รักเกียรติ    อินทรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่งะ
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2