ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ส.ต.ท. จรัญ    ชูชื่น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1