ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เกษม    แอบอิง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโนนสูงวังขอนจิก
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3