ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ใบเฟิร์น    ชัยคาม
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองหัวช้างวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)