ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ดัชณี    พวงพุ่ม
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวงษ์วารี
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4