ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สมศรี    แหยมพรรนัย
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดประตูน้ำท่าไข่
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1