ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสถียร    เขียวนิล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประกอบราษฎร์บำรุง
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1