ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รุจิศสินี    เวียงนนท์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านชนบท
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2