ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิวัฒน์    ปรางค์ศรีอรุณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนางรอง
สังกัด
สพป.กระบี่