ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กัญญารัตน์    เครือรัตนไพบูลย์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสระบัว
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1