ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยศรวี    วุฒิสาร
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)