ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปรวีร์    วรรณพุฒ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางแสม
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1