ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วิภารัตน์    สิริทรัพย์พูนผล
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางแสม
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1