ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปกป้อง    ดึงประโคน
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางแสม
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1