ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วารินทร์    สมใจ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประกอบราษฎร์บำรุง
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1