ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมพงช์    วิชาราช
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)