ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว น้ำผึ้ง    ทิมสูงเนิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)