ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บัญชา    แหวนทองคำ
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโสภา
สังกัด
สพป.สิงห์บุรี