ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชนมน    อิ่นแก้ว
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)