ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อังสุรีย์    ชมภูป่า
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1