ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ณัฐกานต์    เจริญกุล
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2