ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ภัทรวดี    กาบยุบล
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุบลวิทยาคม
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1