ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงศ์ภัทร    นันศิริ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)