ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยนารายณ์    ดุจมะยูร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3