ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศึกษา    ลาจังหรีด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดใหม่สำโรง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3