ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิคม    ชากัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1