ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อัจฉรา    แจ่มศรี
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลสิงห์บุรี
สังกัด
สพป.สิงห์บุรี