ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนากร    วรากุลพิชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เจดีย์หลวงพิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2